The Cruise Line Factorial

Հոդվածներ: The տեսությունների

The Cruise Line Factorial

Գրադարան

Մաթեմատիկայի, որ factorial է ոչ բացասական ամբողջ թիվ N, N! Կետը կորոշվի, որը արդյունք է բոլոր դրական integers պակաս է կամ հավասար է n. Օրինակ, արժեքը 0! 1 է, համաձայն Կոնվենցիայի դատարկ արտադրանքի [1]

The factorial գործողությունը առաջացած տարբեր ոլորտներում մաթեմատիկայի, մասնավորապես

Կոմբինատորիկա, հանրահաշիվ եւ մաթեմատիկական վերլուծություն. Դրա ամենատարրական երեւույթ է այն, որ կան N! եղանակներ կազմակերպել n հստակ նպատակներ են հաջորդականությամբ (այսինքն, permutations կողմից սահմանված օբյեկտների). Այս փաստը հայտնի էր առնվազն վաղ որպես 12th դարում, Հնդկաստանի գիտնականներին: [2] The նշում N! - ին ներկայացրել է քրիստոնեական Kramp 1808.

Factorial