Seamless Տրանսպորտ: IRU

Ինովացիա: ՀՀ ՏՏՀ / IRU

«... Ավելի քան 40% տրանսպորտային ժամանակի երկայնքով Մետաքսի ճանապարհը կորցրել է սահմանների պատճառով անօրինական կարգով:»:

Հայտարարություն Մարտին Marmy

- Ի գլխավոր քարտուղար

IRU

Միջազգային ավտոմոբիլային տրանսպորտով միություն