Տնտեսական ազդեցությունը: նավատորմ աերոդինամիկա

Կանխատեսումները: ծովային օդի նախագծման եւ արտադրության

Տեղական ազդեցությունը From Design & MANUFACTURING

Ներուժը տարեկան զուտ եկամուտը, ըստ շուկայի մասնաբաժինը

D & M: նախագծվել MARKET ԱՄՓՈՓՈՒՄ
 
Market ShareBoatsԸնդհանուր ԾախսերիԸնդհանուր եկամուտներիԶուտ եկամուտը
30,720,000,000
10% Share1,0242,672,640,0003,072,000,000399,360,000
20% Share2,0485,345,280,0006,144,000,000798,720,000
30% Share3,0728,017,920,0009,216,000,0001,198,080,000

Կանխատեսվող եկամուտները հայտարարությունը

D & M: նախագծվել Եկամտի հաշվետվություն
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Sales123,000,000672,000,0001,500,000,0002,280,000,0002,778,000,000
Օպերացիոն ծախսեր90,058,500 -495,144,000 -1,106,550,000 -1,682,460,000 -2,049,831,000 -
Համախառն շուրթ32,941,500176,856,000393,450,000597,540,000728,169,000
Ամորտիզացիա52,778 -740,278 -2,048,611 -3,629,167 -5,119,097 -
G & A16,951,500 -89,496,000 -198,450,000 -301,140,000 -367,029,000 -
Տոկոսային եկամուտներ288,8771,789,4985,678,83212,439,66121,625,980
Ծախսերի տոկոսային84,000 -483,000 -1,113,000 -1,722,000 -1,932,000 -
Pretax եկամուտներ16,142,09987,926,220197,517,221303,488,494375,714,883
Եկամտահարկի4,842,630 -26,377,866 -59,255,166 -91,046,548 -112,714,465 -
Զուտ եկամուտը11,299,46961,548,354138,262,055212,441,946263,000,418
Ամորտիզացիա52,778740,2782,048,6113,629,1675,119,097
Տոկոսային եկամուտներ288,877 -1,789,498 -5,678,832 -12,439,661 -21,625,980 -
Ծախսերի տոկոսային84,000483,0001,113,0001,722,0001,932,000
Եկամտահարկի4,842,63026,377,86659,255,16691,046,548112,714,465
Զուտ եկամուտը15,990,00087,360,000195,000,000296,400,000361,140,000

Նախագծվել Հաշվեկշիռ

D & M: նախագծվել Հաշվեկշիռ
 
 
 
 
 
 
ՆախագծվելՆախագծվելՆախագծվելՆախագծվելՆախագծվել
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ԱԿՏԻՎՆԵՐ
Ընթացիկ ակտիվներ
Checking / խնայողությունները14,443,83275,031,069208,910,545413,072,508668,226,483
Դեբիտորական1,230,0006,720,00015,000,00022,800,00027,780,000
Գույքացուցակ4,00016,25031,50049,75059,000
Այլ ընթացիկ ակտիվներ25,00025,00025,00025,00025,000
Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ15,702,83281,792,319223,967,045435,947,258696,090,483
Հիմնական միջոցների
Արժենալ4,000,00016,250,00031,500,00049,750,00059,000,000
Acc'd Depr52,778 -793,056 -2,841,667 -6,470,833 -11,589,931 -
Զուտ միջոցների3,947,22215,456,94428,658,33343,279,16747,410,069
Այլ ակտիվներ-----
Ընդհանուր ակտիվներ19,650,05497,249,264252,625,378479,226,424743,500,552
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ եւ կապիտալի
Պարտավորություններ
Ընթացիկ Պարտավորություններ
Հաշիվներ վճարելի900,5854,951,44011,065,50016,824,60020,498,310
Այլ ընթացիկ պարտավորությունները50,00050,00050,00050,00050,000
Ընդամենը ընթացիկ պարտավորությունները950,5855,001,44011,115,50016,874,60020,548,310
Երկարաժամկետ պարտավորությունները2,400,00011,400,00020,400,00028,800,00026,400,000
Ընդամենը `պարտավորություններ3,350,58516,401,44031,515,50045,674,60046,948,310
Անաչառություն
Common Stock500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Լրացուցիչ վճարովի կապիտալում4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Չբաշխված շահույթ11,299,46972,847,824211,109,878423,551,824686,552,242
Ընդհանուր կապիտալը16,299,46980,847,824221,109,878433,551,824696,552,242

Նախագծվել Դրամական հոսքեր

D & M: նախագծվել Դրամական հոսքեր
 
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Գործառնական գործունեության
Զուտ եկամուտը11,299,46961,548,354138,262,055212,441,946263,000,418
Ճշգրտում է հաշտեցնել զուտ եկամուտը
Զուտ դրամական գործառնությունների, ինչպես նախատեսված է
Փոխել է:
Դեբիտորական1,230,000 -5,490,000 -8,280,000 -7,800,000 -4,980,000 -
Հաշիվներ վճարելի900,5854,050,8556,114,0605,759,1003,673,710
Այլ ընթացիկ ակտիվներ25,000 -----
Ամորտիզացիա52,778740,2782,048,6113,629,1675,119,097
Գույքացուցակ4,000 -12,250 -15,250 -18,250 -9,250 -
Այլ պարտավորություններ50,000----
Զուտ դրամական նախատեսված գործառնական գործունեության11,043,83260,837,237138,129,476214,011,963266,803,975
Ներդրումներ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
սարքավորում4,000,000 -12,250,000 -15,250,000 -18,250,000 -9,250,000 -
Զուտ դրամական նախատեսված ներդրումային գործունեության4,000,000 -12,250,000 -15,250,000 -18,250,000 -9,250,000 -
Ֆինանսավորման ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՍՊԸ փոխառությունների3,000,00012,000,00015,000,00018,000,0009,000,000
ՍՊԸ Paydowns600,000 -3,000,000 -6,000,000 -9,600,000 -11,400,000 -
Կապիտալ ներդրումները5,000,0003,000,0002,000,000--
DIVIDEND վճարումներ-----
Զուտ դրամական կողմից տրամադրվող ֆինանսավորմամբ գործունեության7,400,00012,000,00011,000,0008,400,0002,400,000 -
Դրամական միջոցների զուտ աճ է ժամանակաշրջանի14,443,83260,587,237133,879,476204,161,963255,153,975
Կանխիկի տրամադրում է սկզբի ժամանակահատվածի-14,443,83275,031,069208,910,545413,072,508
Կանխիկի տրամադրում է ժամանակաշրջանի վերջը14,443,83275,031,069208,910,545413,072,508668,226,483

Ամփոփում