Ազդեցությունը: Արագ արձագանքման

Կանխատեսումները: Արագ Արձագանքման

Այս բաժինը ներկայումս կառուցվում լինելով թարմացվել է ներառել նոր 2012 տվյալներ. Մենք ակնկալում ենք, որ ազդեցությունը բաժինը ավարտել է հունվարի վերջին:

Վրա արագ արձագանքման շուկայում

Ներուժը տարեկան զուտ եկամուտը, ըստ շուկայի մասնաբաժինը

ԱՐԱԳ FREIGHT: նախագծվել MARKET ԱՄՓՈՓՈՒՄ
 
 
Market ShareԵկամուտների ShareՆավերSP եկամուտներիSP ԾախսերիSP զուտ եկամուտըՇահույթ / առագաստանավը
1% Share1,332,403,904644932,682,733520,351,462412,331,270640,266
2% Share2,664,807,80812871,865,365,466936,632,632928,732,833721,626
3% Share3,997,211,71219312,798,048,1981,248,843,5101,549,204,689802,281
4% Share5,329,615,61625743,730,730,9311,456,984,0952,273,746,836883,352
5% Share6,662,019,52032174,663,413,6641,561,054,3873,102,359,277964,364

Կանխատեսվող եկամուտները հայտարարությունը

ԱՐԱԳ FREIGHT: նախագծվել Եկամտի հաշվետվություն
 
 
# - Ը տեղակայված նավակներ3061115213384
Market Share0.04%0.07%0.13%0.24%0.42%
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Sales48,110,15397,182,509183,383,394339,992,813612,837,046
Օպերացիոն ծախսեր22,032,514 -45,247,440 -87,008,601 -165,989,713 -308,226,531 -
Համախառն շուրթ26,077,63951,935,06996,374,793174,003,101304,610,515
Ամորտիզացիա777,778 -10,136,111 -20,344,444 -37,950,000 -69,151,389 -
G & A4,406,503 -9,049,488 -17,401,720 -33,197,943 -61,645,306 -
Տոկոսային եկամուտներ164,135548,1241,114,0561,977,0743,298,254
Ծախսերի տոկոսային2,835,000 -8,284,500 -15,361,500 -27,877,500 -49,854,000 -
Pretax եկամուտներ18,222,49325,013,09444,381,18576,954,732127,258,073
Եկամտահարկի5,466,748 -7,503,928 -13,314,355 -23,086,420 -38,177,422 -
Զուտ եկամուտը12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
Ամորտիզացիա777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
Տոկոսային եկամուտներ164,135 -548,124 -1,114,056 -1,977,074 -3,298,254 -
Ծախսերի տոկոսային2,835,0008,284,50015,361,50027,877,50049,854,000
Եկամտահարկի5,466,7487,503,92813,314,35523,086,42038,177,422
Զուտ եկամուտը21,671,13642,885,58278,973,073140,805,158242,965,208

Նախագծվել Հաշվեկշիռ

ԱՐԱԳ FREIGHT: նախագծվել Հաշվեկշիռ
 
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ԱԿՏԻՎՆԵՐ
Ընթացիկ ակտիվներ
Checking / խնայողությունները8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322
Դեբիտորական481,102971,8251,833,8343,399,9286,128,370
Գույքացուցակ91,000185,000348,000643,0001,157,000
Այլ ընթացիկ ակտիվներ25,00025,00025,00025,00025,000
Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ8,803,84820,381,27538,710,16066,418,284109,872,692
Հիմնական միջոցների
Արժենալ91,000,000185,000,000348,000,000643,000,0001,157,000,000
Acc'd Depr777,778 -10,913,889 -31,258,333 -69,208,333 -138,359,722 -
Զուտ միջոցների90,222,222174,086,111316,741,667573,791,6671,018,640,278
Ընդհանուր ակտիվներ99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ եւ կապիտալի
Պարտավորություններ
Ընթացիկ Պարտավորություններ
Հաշիվներ վճարելի220,325452,474870,0861,659,8973,082,265
Այլ ընթացիկ պարտավորությունները50,00050,00050,00050,00050,000
Ընդամենը ընթացիկ պարտավորությունները270,325502,474920,0861,709,8973,132,265
Երկարաժամկետ պարտավորությունները81,000,000155,700,000283,200,000513,300,000911,100,000
Ընդամենը `պարտավորություններ81,270,325156,202,474284,120,086515,009,897914,232,265
Անաչառություն
Common Stock500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Լրացուցիչ վճարովի կապիտալում4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Չբաշխված շահույթ12,755,74530,264,91161,331,741115,200,053204,280,705
Ընդհանուր կապիտալը17,755,74538,264,91171,331,741125,200,053214,280,705
Ընդամենը `պարտավորություններ եւ կապիտալ99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970

Նախագծվել Դրամական հոսքեր

ԱՐԱԳ FREIGHT: նախագծվել Դրամական հոսքեր
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Գործառնական գործունեության
Զուտ եկամուտը12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
Ճշգրտում է հաշտեցնել զուտ եկամուտը
Զուտ դրամական գործառնությունների, ինչպես նախատեսված է
Փոխել է:
Դեբիտորական481,102 -490,724 -862,009 -1,566,094 -2,728,442 -
Հաշիվներ վճարելի220,325232,149417,612789,8111,422,368
Այլ ընթացիկ ակտիվներ25,000 -----
Ամորտիզացիա777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
Գույքացուցակ91,000 -94,000 -163,000 -295,000 -514,000 -
Այլ պարտավորություններ50,000----
Զուտ դրամական նախատեսված գործառնական գործունեության13,206,74727,292,70350,803,87790,747,029156,411,966
Ներդրումներ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
սարքավորում91,000,000 -94,000,000 -163,000,000 -295,000,000 -514,000,000 -
Զուտ դրամական նախատեսված ներդրումային գործունեության91,000,000 -94,000,000 -163,000,000 -295,000,000 -514,000,000 -
Ֆինանսավորման ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՍՊԸ փոխառությունների90,000,00093,000,000162,000,000294,000,000513,000,000
ՍՊԸ Paydowns9,000,000 -18,300,000 -34,500,000 -63,900,000 -115,200,000 -
Կապիտալ ներդրումները5,000,0003,000,0002,000,000--
DIVIDEND վճարումներ-----
Զուտ դրամական կողմից տրամադրվող ֆինանսավորմամբ գործունեության86,000,00077,700,000129,500,000230,100,000397,800,000
Դրամական միջոցների զուտ աճ է ժամանակաշրջանի8,206,74710,992,70317,303,87725,847,02940,211,966
Կանխիկի տրամադրում է սկզբի ժամանակահատվածի-8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356
Կանխիկի տրամադրում է ժամանակաշրջանի վերջը8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322

Ամփոփում