Ազդեցությունը: Fast Օֆշորային

Կանխատեսումները: Արագ օֆշորային Ծառայություններ

Վրա արագ օֆշորային շուկայի

Ներուժը տարեկան զուտ եկամուտը, ըստ շուկայի մասնաբաժինը

Արագ օֆշորային ծառայություններ նախագծվել MARKET ամփոփում
 
բաժնետոմսHelosԵկամուտների / առագաստանավը / MoԵկամուտԾախսերԶուտ եկամուտը
10% Share110190,075250,898,37097,841,400153,056,970
20% Share218190,124497,363,828193,950,075303,413,753
30% Share326190,140743,829,285290,058,750453,770,535

Կանխատեսվող եկամուտները հայտարարությունը

Արագ օֆշորային ծառայություններ նախագծվել Եկամտի հաշվետվություն
 
# - Ը տեղակայված նավակներ2577180335542
Market Share
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Sales51,648,805160,669,101383,101,909734,385,0761,223,814,366
Օպերացիոն ծախսեր18,360,428 -57,115,620 -136,187,375 -261,063,633 -435,048,906 -
Համախառն շուրթ33,288,376103,553,481246,914,534473,321,443788,765,460
Ամորտիզացիա214,444 -2,997,778 -8,491,111 -18,746,667 -33,362,222 -
G & A3,672,086 -11,423,124 -27,237,475 -52,212,727 -87,009,781 -
Տոկոսային եկամուտներ536,6891,872,9314,628,17510,431,03520,847,620
Ծախսերի տոկոսային724,128 -2,866,339 -6,997,747 -13,422,225 -21,641,937 -
Pretax եկամուտներ29,214,40788,139,171208,816,376399,370,860667,599,139
Եկամտահարկի7,303,602 -22,034,793 -52,204,094 -99,842,715 -166,899,785 -
Զուտ եկամուտը21,910,80666,104,378156,612,282299,528,145500,699,354
Ամորտիզացիա214,4442,997,7788,491,11118,746,66733,362,222
Տոկոսային եկամուտներ536,689 -1,872,931 -4,628,175 -10,431,035 -20,847,620 -
Ծախսերի տոկոսային724,1282,866,3396,997,74713,422,22521,641,937
Եկամտահարկի7,303,60222,034,79352,204,09499,842,715166,899,785
Զուտ եկամուտը29,616,29192,130,357219,677,059421,108,717701,755,679

Նախագծվել Հաշվեկշիռ

Արագ օֆշորային ծառայություններ նախագծվել Հաշվեկշիռ
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ԱԿՏԻՎՆԵՐ
Ընթացիկ ակտիվներ
Checking / խնայողությունները26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176685,425,838
Դեբիտորական516,4881,606,6913,831,0197,343,85112,238,144
Գույքացուցակ57,000177,000417,000774,0001,251,000
Այլ ընթացիկ ակտիվներ25,00025,00025,00025,00025,000
Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ27,432,92568,620,828168,869,616365,098,026698,939,981
Հիմնական միջոցների
Արժենալ57,000,000177,000,000417,000,000774,000,0001,251,000,000
Acc'd Depr214,444 -3,212,222 -11,703,333 -30,450,000 -63,812,222 -
Զուտ միջոցների56,785,556173,787,778405,296,667743,550,0001,187,187,778
Ընդհանուր ակտիվներ84,218,481242,408,606574,166,2821,108,648,0261,886,127,759
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ եւ կապիտալի
Պարտավորություններ
Ընթացիկ Պարտավորություններ
Հաշիվներ վճարելի183,604571,1561,361,8742,610,6364,350,489
Այլ ընթացիկ պարտավորությունները50,00050,00050,00050,00050,000
Ընդամենը ընթացիկ պարտավորությունները233,604621,1561,411,8742,660,6364,400,489
Երկարաժամկետ պարտավորությունները20,689,36561,206,037138,729,578244,762,571373,578,496
Ընդամենը `պարտավորություններ20,922,96961,827,193140,141,452247,423,208377,978,985
Անաչառություն
Common Stock4,686,24111,457,00325,055,42345,310,81172,450,755
Լրացուցիչ վճարովի կապիտալում42,176,167103,113,023225,498,808407,797,300652,056,795
Չբաշխված շահույթ16,433,10466,011,388183,470,599408,116,708783,641,224
Ընդհանուր կապիտալը63,295,512180,581,413434,024,830861,224,8191,508,148,774
Ընդամենը `պարտավորություններ եւ կապիտալ84,218,481242,408,606574,166,2821,108,648,0261,886,127,759

Նախագծվել Դրամական հոսքեր

Արագ օֆշորային ծառայություններ նախագծվել Դրամական հոսքեր
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Գործառնական գործունեության
Զուտ եկամուտը12,611,57018,015,80946,559,44288,953,027195,566,271
Ճշգրտում է հաշտեցնել զուտ եկամուտը
Զուտ դրամական գործառնությունների, ինչպես նախատեսված է
Փոխել է:
Դեբիտորական516,488 -1,090,203 -2,224,328 -3,512,832 -4,894,293 -
Հաշիվներ վճարելի183,604387,552790,7181,248,7631,739,853
Այլ ընթացիկ ակտիվներ25,000 -
Ամորտիզացիա214,4442,997,7788,491,11118,746,66733,362,222
Գույքացուցակ57,000 -120,000 -240,000 -357,000 -477,000 -
Այլ պարտավորություններ50,000
Զուտ դրամական նախատեսված գործառնական գործունեության21,760,36668,279,505163,429,783315,653,743530,430,136
Ներդրումներ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
սարքավորում57,000,000 -120,000,000 -240,000,000 -357,000,000 -477,000,000 -
Զուտ դրամական նախատեսված ներդրումային գործունեության57,000,000 -120,000,000 -240,000,000 -357,000,000 -477,000,000 -
Ֆինանսավորման ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՍՊԸ փոխառությունների24,137,59251,292,383103,015,794153,446,120205,600,560
ՍՊԸ Paydowns3,448,227 -10,775,711 -25,492,253 -47,413,127 -76,784,636 -
Կապիտալ ներդրումները46,862,40867,707,617135,984,206202,553,880271,399,440
DIVIDEND վճարումներ5,477,701 -16,526,095 -39,153,070 -74,882,036 -125,174,839 -
Զուտ դրամական կողմից տրամադրվող ֆինանսավորմամբ գործունեության62,074,07191,698,195174,354,677233,704,837275,040,526
Դրամական միջոցների զուտ աճ է ժամանակաշրջանի26,834,43739,977,70097,784,459192,358,579328,470,662
Կանխիկի տրամադրում է սկզբի ժամանակահատվածի-26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176
Կանխիկի տրամադրում է ժամանակաշրջանի վերջը26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176685,425,838

Ամփոփում