Ազդեցությունը: արագ լաստանավերով

Կանխատեսումները: Արագ լաստանավերով

Վրա արագ FERRY շուկայում

Ներուժը տարեկան զուտ եկամուտը, ըստ շուկայի մասնաբաժինը

ԱՐԱԳ FERRY: նախագծվել MARKET ԱՄՓՈՓՈՒՄ
 
 
Market ShareՈւղեւորներըՆավերԵկամուտների @ 12 / հաշտությունԾախսերԶուտ եկամուտը
10% WO Ներթափանցում57,458,049469689,496,585533,164,217156,332,368
20% WO Ներթափանցում114,916,0989371,378,993,171832,073,505546,919,666
30% WO Ներթափանցում172,374,1461,4062,068,489,7561,248,110,257820,379,499

Կանխատեսվող եկամուտները հայտարարությունը

ԱՐԱԳ FERRY: նախագծվել Եկամտի հաշվետվություն
 
 
 
# - Ը տեղակայված նավակներ3383170234301
Market Share1.00%3.00%6.00%8.00%10.00%
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Sales43,943,942133,150,145271,626,295373,033,436480,280,548
Օպերացիոն ծախսեր24,763,200 -62,906,032 -131,420,554 -186,323,423 -246,862,610 -
Համախառն շուրթ19,180,74270,244,113140,205,741186,710,013233,417,939
Ամորտիզացիա852,778 -11,511,111 -27,769,444 -53,600,000 -72,851,389 -
G & A6,190,800 -15,726,508 -32,855,138 -46,580,856 -61,715,652 -
Տոկոսային եկամուտներ22,293256,642821,6791,563,3962,402,000
Ծախսերի տոկոսային3,118,500 -10,615,500 -22,344,000 -33,957,000 -42,094,500 -
Pretax եկամուտներ9,040,95732,647,63558,058,83754,135,55459,158,397
Եկամտահարկի2,712,287 -9,794,291 -17,417,651 -16,240,666 -17,747,519 -
Զուտ եկամուտը6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
Ամորտիզացիա852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
Տոկոսային եկամուտներ22,293 -256,642 -821,679 -1,563,396 -2,402,000 -
Ծախսերի տոկոսային3,118,50010,615,50022,344,00033,957,00042,094,500
Եկամտահարկի2,712,2879,794,29117,417,65116,240,66617,747,519
Զուտ եկամուտը12,989,94254,517,605107,350,603140,129,158171,702,286

Նախագծվել Հաշվեկշիռ

ԱՐԱԳ FERRY: նախագծվել Հաշվեկշիռ
 
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ԱԿՏԻՎՆԵՐ
Ընթացիկ ակտիվներ
Checking / խնայողությունները1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510
Դեբիտորական439,4391,331,5012,716,2633,730,3344,802,805
Գույքացուցակ100,000251,000513,000706,000908,000
Այլ ընթացիկ ակտիվներ25,00025,00025,00025,00025,000
Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ1,579,08013,424,96432,520,74053,364,65676,932,315
Հիմնական միջոցների
Արժենալ100,000,000251,000,000513,000,000706,000,000908,000,000
Acc'd Depr852,778 -12,363,889 -40,133,333 -93,733,333 -166,584,722 -
Զուտ միջոցների99,147,222238,636,111472,866,667612,266,667741,415,278
Ընդհանուր ակտիվներ100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ եւ կապիտալի
Պարտավորություններ
Ընթացիկ Պարտավորություններ
Հաշիվներ վճարելի247,632629,0601,314,2061,863,2342,468,626
Այլ ընթացիկ պարտավորությունները50,00050,00050,00050,00050,000
Ընդամենը ընթացիկ պարտավորությունները297,632679,0601,364,2061,913,2342,518,626
Երկարաժամկետ պարտավորությունները89,100,000214,200,000424,200,000546,000,000656,700,000
Ընդամենը `պարտավորություններ89,397,632214,879,060425,564,206547,913,234659,218,626
Անաչառություն
Common Stock500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Լրացուցիչ վճարովի կապիտալում4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Չբաշխված շահույթ6,328,67029,182,01569,823,201107,718,089149,128,967
Ընդհանուր կապիտալը11,328,67037,182,01579,823,201117,718,089159,128,967
Ընդամենը `պարտավորություններ եւ կապիտալ100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593

Նախագծվել Դրամական հոսքեր

ԱՐԱԳ FERRY: նախագծվել Դրամական հոսքեր
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Գործառնական գործունեության
Զուտ եկամուտը6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
Ճշգրտում է հաշտեցնել զուտ եկամուտը
Զուտ դրամական գործառնությունների, ինչպես նախատեսված է
Փոխել է:
Դեբիտորական439,439 -892,062 -1,384,762 -1,014,071 -1,072,471 -
Հաշիվներ վճարելի247,632381,428685,145549,029605,392
Այլ ընթացիկ ակտիվներ25,000 -----
Ամորտիզացիա852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
Գույքացուցակ100,000 -151,000 -262,000 -193,000 -202,000 -
Այլ պարտավորություններ50,000----
Զուտ դրամական նախատեսված գործառնական գործունեության6,914,64033,702,82267,449,01490,836,845113,593,188
Ներդրումներ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
սարքավորում100,000,000 -151,000,000 -262,000,000 -193,000,000 -202,000,000 -
Զուտ դրամական նախատեսված ներդրումային գործունեության100,000,000 -151,000,000 -262,000,000 -193,000,000 -202,000,000 -
Ֆինանսավորման ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՍՊԸ փոխառությունների99,000,000150,000,000261,000,000192,000,000201,000,000
ՍՊԸ Paydowns9,900,000 -24,900,000 -51,000,000 -70,200,000 -90,300,000 -
Կապիտալ ներդրումները5,000,0003,000,0002,000,000--
DIVIDEND վճարումներ-----
Զուտ դրամական կողմից տրամադրվող ֆինանսավորմամբ գործունեության94,100,000128,100,000212,000,000121,800,000110,700,000
Դրամական միջոցների զուտ աճ է ժամանակաշրջանի1,014,64010,802,82217,449,01419,636,84522,293,188
Կանխիկի տրամադրում է սկզբի ժամանակահատվածի-1,014,64011,817,46329,266,47748,903,322
Կանխիկի տրամադրում է ժամանակաշրջանի վերջը1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510

Ամփոփում