SP90

[jwplayer config = "Single" playlistid = "2855"]

The SP90 ապահովում հնարավորություն է տեղափոխել ստանդարտ TEU եւ / կամ FEU բեռնարկղեր, որը վերաբերում է բեռնելիս Phantoms վրա կոնտեյներային նավերի preloaded բարձր արժեքով բեռներ եւ արտադրում է, որ իր հերթին կարող է offloaded ծովում խուսափել Պորտ ձգձգում է կրկնական պատկերացնելը կրիտիկական զանգվածի օղակ.